Årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Toppen IL.

Årsmøtet avholdes mandag 18. mars 2019 kl 18.00 i kantina på Birkenlund skole.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 09.mars 2018 til post@toppen-il.no, eller per post til leder: Morten Kirkedam Blakstad, Skiveien 47, 4848 Arendal. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.toppen-il.no

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret