Årsmøte i ToppenIL

Saker:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkallelse og saksliste
  3. Valg av ordstyrer, sekretær og to til å underskrive referatet
  4. Årsberetning
  5. Behandle revidert regnskap og budsjett for 2016
  6. Behandle forslag til innkommende saker
  7. Valg av

a)  Styre

b)  Kasserer

c)  RevisorerSittende styre:

Ingvild Jensen(leder) 

Kate Nielsen (nest leder)

Knut Øyvind Andersen (Material forvalter)

Elin Berntsen 

Geir Nadim (kasserer)

Petter Johnsen (sekretær)

Eigil Kristiansen Vonen (spillerrepresentant)

 

Forslag nytt styre:

Ingvild Jensen(leder) 

Kate Nielsen (materialforvalter)

Siw Pettersen

Erik Aabyholm (sportslig ansvarlig)

Geir Nadim (kasserer)

Petter Johnsen (sekretær)

Eigill Vonen  Kristiansen (spillerrepresentant)

Alf Bjarne Lilleaas (revisor)    1. år

Frode Mathiesen (revisor)    2. år 


Saker til årsmøtet sendes til mr.petter.johnsen@gmail.com i god tid før møtet.

mvh Styret i ToppenIL