Kino for 2

Vi trenger hjelp til å skaffe flere medlemmer. Verv ett nytt medlem og få gavekort på kino for to. 

Meld fra til din trener om dine vervinger.