Skoleturnering for ungdomsskoler

Fredag 15.januar 2016 arrangere Sørvest Bandyregion i samarbeid med Sam Eyde Videregåendeskole turnering for ungdomsskoleklasser i Sør Amfi, Arendal. Skolene melder seg på ved å sende inn påmelding for hver klasse til marimj@gmail.com innen 22.desember 2015. 

Gratis å være med! 

Invitasjon til turneringen og mer informasjon finner dere her

Vi oppfordrer deg til å spre informasjonen til den aktuelle aldersgruppen, og oppfordre dem til å melde på sin skoleklasse. 

Velkommen!