Årsmøte 11.03.20

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives oppfordres å delta på årsmøtet.

Agenda for møtet vil være:
- Godkjenning av stemmeberettigede
- Valg av møteleder
- Valg av protokollfører
- Valg av medlemmer for å underskrive protokollen
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av saksliste
- Godkjenning av forretningsorden
- Behandle idrettslagets årsberetning, regnskap i revidert stand samt budsjett
- Fastsette medlemskontingent og avgifter
- Behandle saker og forslag
- Behandle Idrettslagets organisasjonsplan
- Valg av Styremedlem/tillitsverv.

Vi oppfordrer alle som har forslag/saker å melde for behandling om å melde disse til klubbens e-postadresse ([email protected]) snarest mulig frem til møtet.

Det er ikke Innmeldt saker frem til 4/3. 

Vi håper på god deltakelse og ønsker alle vel møtt!

Mvh
Styret