TrimToppen trener hver mandag

Dette er ett lavterskel tilbud med varierende antall spillere hver uke.

Det vil bli lagt ut en meningsmåling hver uke.

Søk opp "TrimToppen" på Facebook


Velkommen alle damer, jenter, gutter og menn!