TrimToppen

TrimToppen trener hver mandag fra kl. 20:30 til 22:00 i Birkenlund hallen


Dette er ett lavterskel tilbud med varierende antall spillere hver uke.

Det vil bli lagt ut en meningsmåling hver uke.

Søk opp "TrimToppen" på Facebook

Velkommen alle damer, jenter, gutter og menn!