Velkommen til Toppen IL

Årsmøte - Toppen IL

Årsmøte for Toppen IL (2023)

Styret i Toppen IL kaller herved inn til årsmøte.

Agenda for møtet er:

* Stemmeberettigede

* Godkjenning av innkalling og saksliste

* Valg av ordstyrer, sekretær og to til å underskrive referatet

* Årsberetning 2023

* Behandle regnskap

* Vedta Budsjett 2024

* Valg av styremedlemmer

Møtet blir avholdt i Birkenlund hallen Onsdag 20.03.2024 kl. 20:00 - 21:00

Ta kontakt med styremedlemmer i Toppen IL direkte, via Spond eller her via Facebook for å melde inn ev nye saker til agenda.

Vi håper på godt oppmøte og ser frem til å få et godt aktivitetsnivå i 2024!

Mvh

Styret
Treningstider

Toppen har fått bekreftet treningstider for sesongen 2023/2024.

Vi sees på mandager i Birkenlundhallen fra

Klokken 17:00 til 18:00 for alder 7-8 år

klokken 18:15 til 19:45 for alder 8-12

(med forbehold om endringer ift antall deltakere)

Ta med treningklær, innesko og drikkeflaske.


Fritidskassa

  • Fritidskassa er et tilbud om økonomisk støtte til barn og unge i lavinntektsfamilier.
    Med lavinntekt mener vi at barnet/ungdommen lever i en familie som har vedvarende lav inntekt over tid. Lav inntekt kan skyldes sykdom/uførhet, enslig forsørger, forsørger som står utenfor ordinært arbeidsliv og så videre. Lav inntekt er definert som 415.200 kroner (etter skatt) i familier med to forsørgere, og 220.800 kroner (etter skatt) i familier med kun én forsørger. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)
  • Barn og unge fra 6-19 år. Vi gir støtte til én aktivitet pr. barn i halvåret. Du kan få støtte inntil 2000 kr pr. barn i halvåret. Du må søke for hvert halvår. 
  • Barnet må ha bostedsadresse i Arendal kommune.
  • Aktiviteten som støttes skal være en ukentlig aktivitet, og vare i minst 10 uker

Grasrotandel

Er du en ivrig tipper?

Hvorfor ikke la klubben i ditt hjerte ta del i tippegleden.

Registrer Toppen IL som din grasrotmottaker hos din nærmeste tippekomisjonær ved å oppgi vårt organisasjonsnummer 883 816 722.

Du kan også registrere deg via SMS ved å gjøre følgende:

Send: GRAROTANDELEN 883 816 722  til  2020

(Tjenesten er gratis)


På den måten er du med og støtter idrettsgleden i vårt idrettslag!

Innmelding i klubben

Stolt samarbeidspartner til:

Kontakt oss: post@toppen-il.no