Historien

Toppen Idrettslag så dagens lys tirsdag 17.januar 1989.


Boligområdene Solåsen, Ribberåsen, Nordre Kirkefjell og Songeheia representerte toppene som igjen ga navnet til klubben.


Geir Nadim og Arnfinn Øynes var initiativtakere til etableringen, og utgjorde to av

styrets seks første medlemmer. De ønsket at idrettslaget skulle bidra til mer

aktivitet i nærmiljøet, og kurset seg derfor opp på drift av idrettskoler

gjennom Aust-Agder Idrettskrets, for å være mer forberedt på utfordringene som

lå foran.


Første styremøte ble avholdt tirsdag 4.april 1989 kl.20.00 hos Geir. Agendaen var:

fotballturnering, orientering i lysløypa og svømming. Allerede fra starten var

det mange ideer på papiret.


Det ble deretter startet opp med svømming på Birkenlund skole som første aktivitet. Gjennom 12 torsdager fra februar til april ble bassenget fylt til randen av barn og

unge i alderen 4-12 år som ville lære å svømme. Torsdagskvelden ble delt opp i

alderspuljer. Klubbens første aktivitet slo godt ann i nærmiljøet.


Behovet for aktiviteter viste seg å være stor. Det ble raskt besluttet å prøve orientering.

Første løype ble lagt ut med 12 poster fra grusbanen ved Heitjenn til Bjørnebo.

Etter seansen var det felles grilling.


Senere ble det lagt ut orienteringsposter på hver av toppene. Denne feltorienteringen var ment for barn opptil 10 år. Det ble delt ut kart, og hver 14. dag ble det lagt ut to

nye poster. Når alle postene var funnet ble det hele avsluttet med en lengre

orienteringsløype rundt lysløypa for hele familien.


Videre ble det arrangert fotballturninger for alle aldre. Hver topp stilte med ulike lag og spilte mot hverandre. Fredag 28.april kl.17.30 møttes Ribberåsen og Solåsen for å danne lag. Det samme gjorde Songeheia og Nordre Kirkefjell fredagen etter. Det ble dannet lag i flere ulike alderstrinn, med sju spillere på hvert lag.


Med tiden ble det mer og mer populært med skating i gatene i nabolagene. 9.mai 1989 bleskating lovlig i Norge og interessen var forventet å eksplodere. Det var viktig å se behov og interesser blant de unge, så det ble derfor besluttet å bygge en

stor skaterampe i nærområdet. Klubben søkte kommunen om å bygge den på

kommunens tomt mellom Songeheia og Nordre Kirkefjell, i enden av dagens

grusbane. Skaterampen stod i mange år før den ble revet. Den kostet den gang

den nette sum av 10 323,50kr.


Ett år etter oppstart var klubben i god driv og startet opp med idrettskole. Idrettskolen bydde på ski, aking, svømming, ballaktiviteter, apparattrening, sykling,

orientering og friidrett for alderen 5-8 år. Aktivitetene varierte med

årstiden. Allerede etter ett år hadde klubben 89 medlemmer, hvor 70 av dem var under 18 år.


Høsten 1995 ble det etterspurt av Kristian Nadim om ikke Toppen IL kunne starte med innebandy. Innebandy var en av idrettene som ble gitt som tilbud i

idrettskolen. Det var ingen som kunne noe om innebandy, men vi startet likevel

opp. I løpet av våren 1996 var det første laget med 18 spillere i gang. Da

hadde klubben fått trener med trenerkurs og de første treningskampene ble spilt

mot 1. divisjonslag fra Rogaland. Høsten 1996 ble vant kjøpt inn og de første

spede seriekampene i Arendal var i gang.


I dag driver klubben kun med innebandy, har flere lag i seriespill, fostret flere

landslagsspillere og blitt en klubb mange i byen/landet kjenner til. Mange har dyrket

sine innebandyferdigheter hos oss i årenes løp og fått mange nye vennskap og fantastiske opplevelser.