Priser

Hva koster det å trene hos Toppen IL?


Vi forsøker å holde våre kostnader så lave som mulig, men noen kostnader må vi få dekket inn for å kunne stille med nødvendig utstyr som eksempelvis vant og mål.

I tillegg stiller klubben med utlån av køller og briller på treninger for micro og minispillerne samt spillerdrakter og keeperutstyr på turneringer.


Følgende priser gjelder for Sesongen 2021 / 2022:

Medlemsavgift: 100,- per person.


I tillegg gjelder følgende medlemsavgifter:


Treningsavgift: 500,- t.o.m fylte 12år

Treningsavgift: 900,- fra og med 13 år t.o.m 19 år

Treningsavgift: 1.100,- fra og med 20 år, (i seriespill)

Treningsavgift: 800,- Oldboys

Treningsavgift: 600,- Trimtoppen og øvrig aktivitet utenom seriespill